Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda 2013

3-5.10.2013

Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda wpisuje się w wieloletnią działalność Korporacji Ha!art w zakresie tworzenia i krytycznego opisywania oraz promocji i edukacji na polu literatury nowych mediów. Festiwal jest wydarzeniem innowacyjnym i awangardowym. Prezentuje projekty niekomercyjne, niskobudżetowe, niemedialne, które konsekwentnie zmieniają obraz najnowszej literatury.

Bez awangardy nie ma żywej kultury. Bez twórców oryginalnych, nadających ton formalnym poszukiwaniom, odświeżających zużyte środki wyrazu i eksplorujących nowe obszary, kultura więdnie w akademizmie i komercji. Ha!art nie obawia się ryzyka i po raz kolejny chce wesprzeć takich twórców w przekonaniu, że tylko z odważnego przekraczania granic, przełamywania schematów i eksplorowania nieoczywistych obszarów rodzi się nowa jakość.

Zaprezentujemy najbardziej znaczące nazwiska światowej i polskiej awangardy we współczesnej literaturze (przez nas konsekwentnie nazywanej ha!wangardą), a także pisarzy mniej znanych, którzy opublikowali swoje utwory w specjalnym, RADYKALNYM, 40. numerze magazynu Ha!art.

• • •

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

• • •

Ha!wangarda na facebooku

• • •

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.:

 • pisarze angielscy i amerykańscy: legendarny Michael Joyce, zwany ojcem hipertekstu, i jego żona, artystka wizualna Carolyn Guyer; Peter Waugh, poeta wizualny i sonoryczny, eksperymentujący na granicach słowa, muzyki i obrazu;

 • pisarze azjatyccy: Shinsuke Takasaki z Japonii; przedstawimy również znalezioną na „Rozstajach” poezję ready-made polsko-tajwańskiej poetki, Wei Yun Lin-Góreckiej, i jej polskie przekłady ostrych wierszy innej znakomitej tajwańskiej poetki, Hsia Yü;

 • pisarki i pisarze słowaccy, rosyjscy i słoweńscy – z prezentacją cyfrowej literatury Europy Środkowo-Wschodniej: Zuzana Husárová, Ľubomír Panák i Natalia Fedorova, oraz z twórczością bliską poetyce liberatury: Bojan Meserko, zwany „słoweńskim Beckettem”.

• • •

Wśród polskich gości i wydarzeń festiwalu znajdą się m.in.:

 • twórcy liberatury: Zenon Fajfer, z prezentacją najnowszego tomu poezji „Powieki”, rozgrywającego się w przestrzeni papierowej książki i wirtualnym labiryncie elektronicznego tekstu; oraz Dariusz Orszulewski, z premierą liberackiego thrillera psychologicznego „Jezus nigdy nie był aż tak blady”;

 • autorzy hipertekstów: Radosław Nowakowski, twórca multimedialnej „Liberlandii”, i Robert Szczerbowski, z premierą „Antologii” – serii utworów przechodzących od drukowanej księgi do wirtualnej przestrzeni elektronicznego hipertekstu;

 • twórcy poezji cybernetycznej ze „Skanowaniem balu” – czyli wydarzeniem rozgrywającym się w sferze audio i wideo, prezentującym dialog między postcyfrową muzyką duetu Porcje Rosołowe i poezją cybernetyczną Łukasza Podgórniego, recytowaną przez syntezatory mowy;

 • opowieści graficzne Antonisza (Juliana Antoniszczaka) – unikatowe historie obrazkowe najbardziej totalnego artysty w historii polskiego kina;

 • „Bałwochwał” – internetowa gra paragrafowa autorstwa Mariusza Pisarskiego, zrealizowana na podstawie opowiadań Brunona Schulza;

Oraz wiele innych, w tym premiera literackiej gry „Złe słowa” Piotra Puldziana Płucienniczaka; publikacja anglojęzycznych, darmowych, elektronicznych chapbooków (poświęconych Wojciechowi Bruszewskiemu i cyberpoezji) oraz „Krajobraz znaczenia #1”, czyli polimedialna instalacja Leszka Onaka.

• • •

Festiwal Ha!wangarda zawładnie Krakowem w dniach 03-05 października 2013 r. i zaprezentuje twórczy potencjał nowej literatury!

• • •

The Ha!wangarda International Literary Festival tallies with Ha!art’s long-standing interest in creating, describing, analysing, promoting and educating readers in literature of the new media.

The festival is an innovative and avant-garde event. It presents non-commercial, low budget, alternative projects which steadily change the perception of contemporary writing. We believe that without the avant-garde culture withers and loses its vitality. Without inventive artists who set the tone for formal explorations, revitalize staple means of expression, and discover new fields, culture stagnates, slipping into academic traditionalism and commercialism.

Ha!art is not afraid to take risks and support artists who believe a that new quality emerges only from bold transgression of formal boundaries, from breaking old patterns, and exploring the unknown. We will introduce you to the most prominent international and Polish artists of the contemporary literary avant-garde (or as we call it “ha!vant-garde”) as well as these less known who appeared in the special, “radical” 40th issue of “Ha!art” magazine.

• • •

Ha!wangarda on facebook

• • •

The festival international guests include:

 • American and British writers: the legendary Michael Joyce pronounced the father of hypertext and his wife, visual artist, Carolyn Guyer; British performer and visual and sound poet, experimenting with words, music and image, Peter Waugh;

 • Asian poets: a Japanese Shinsuke Takasaki; we will also present the ready-made poetry found on the “crossroads” by Wei Yun Lin-Górecka and her Polish translations of hardcore Taiwanese poet Hsia Yü;

 • Slovak and Russian cyberpoets, creating Central and Eastern European digital literature: Zuzana Husárová, Ľubomír Panák and Natalia Fedorova, and Bojan Meserko, a novelist subscribing to liberature, called “the Slovenian Beckett”;

• • •

Among Polish guests and events of the festival you will find:

 • those who created the new genre of liberature: Zenon Fajfer presenting his latest poetic volume “Powieki” (“Eyelids”), stretching between the printed space of the traditional book and a virtual labyrinth of digital text; and Dariusz Orszulewski, launching his “Jezus nigdy nie był aż tak blady” (“Jesus has never been so pale so far”), a psychological thriller with a liberatic twist;

 • hypertext and liberature artists: Radosław Nowakowski, the author of a multimedia project “Liberlandia”; and Robert Szczerbowski, launching his “Antologia” (“The Anthology”), collecting his writing that transmigrates from the printed book to the digital spaces of hypertext;

 • cyberpoets with their project “Skanowanie balu” (“Scanning the ball”), an audio and video event, a dialog between post-digital music of Porcje Rosołowe duo and Łukasz Podgórni’s cyperpoems recited by speech synthesizers;

 • graphic novels by Antonisz (Julian Antoniszczak) – unique visual narratives created by the most total artist in the history of the Polish cinema;

 • “Bałwochwał” (“Idolator”) – a network gamebook based on Brunon Schulz’s short stories, created by Mariusz Pisarski;

• • •

The Ha!wangarda Festival will take Cracow over from 3 to 5 October 2013. Don’t miss a chance to experience the creative potential of new literature!

 

 

 

• • •

PROGRAM / LINE-UP

(na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY / FREE ACCESS to all events)

 

 

Czwartek, 3 października 2013 / Thursday, 3 October 2013

 

CZUŁY BARBARZYŃCA, ul. Powiśle 11

NOWOMEDIALNE PREMIERY FESTIWALU / THE FESTIVAL’S NEW MEDIA RELEASES

Moderacja / Chairing: Piotr Marecki, Urszula Pawlicka & Mariusz Pisarski

 

17:00-17:30Mariusz Pisarski, Marcin Bylak: internetowa gra paragrafowa Bałwochwał” na podstawie opowiadań Brunona Schulza / “Idolator”, an online paragraph game based on Brunon Schulz’s short stories;

„Bałwochwał” to internetowa gra paragrafowa na podstawie opowiadań Brunona Schulza, w trakcie której czytelnikowi-graczowi powierzona zostaje pewna ważna misja, której celem będzie odsunięcie wiszącego nad miastem zagrożenia. Poprzez nieustanny wybór alternatywnych ciągów dalszych, czytelnik przemieszcza się z jednej lokacji do innych, eksplorując rozgałęziające się ścieżki, równoległe przebiegi zdarzeń, napotykając ślepe uliczki i nagłe zakończenia.

• • •

“Idolator” (“Bałwochwał”) is an internet gamebook based on Bruno Shultz’s short stores. The reader-gamer is given a mission of utmost importance, it’s aim – eliminating the danger looming over the city. Though a constant choice of alternative narrative paths, the reader moves from one location into other, exploring different narrative branches, parallel courses of events, meeting blind alleys and sudden endings.

Więcej / Read more

 

17:30-18:00Big Dick” Wojciecha Bruszewskiego i chapbook Obsessive Anticipation” / “Big Dick” by Wojciech Bruszewski & chapbook: “Obsessive Anticipation”;

Twórczość Wojciecha Bruszewskiego, prekursora i tytana polskiej sztuki wideo, który pod koniec swojego życia poczuł się rozczarowany oddziaływaniem sztuki współczesnej i zwrócił się ku formom literackim, zostanie przedstawiona przez pryzmat jego ostatniej powieści polimedialnej „Big Dick” oraz premiery chapbooka „Obsesja antycypacyjna”, poświęconego twórczości nowomedialnej artysty.

Redaktorzy chapbooka, Mariusz Pisarski i Piotr Marecki, oraz autorzy, Tomasz Załuski i Joanna Ostrowska, ukontekstawiają twórczość łódzkiego awangardzisty jako prekursorską wobec praktyk nowomedialnych w polu polskiej literatury i w świetle teorii literatury cyfrowej. Tłumaczenie chapbooka: Aleksandra Małecka.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana instrukcja obsługi ostatniego dzieła Bruszewskiego, monumentalnej, wielowątkowej powieści „Big Dick” aspirującej do pomieszczenia w sobie istoty XX wieku. Książka zakrojona jest na wielowymiarową, brawurową, niemożliwą opowieść o minionym stuleciu. W realizacji tej niemożliwości pomaga artyście forma utworu. Autor powieści określił jej gatunek jako „fikcję dokumentalną”, zawierającą 44 kody, które są odsyłaczami do „elektronicznej biblioteki” zbioru zaszyfrowanych plików audiowizualnych oraz fotografii. Specjalnie przygotowana przez artystę strona internetowa staje się integralną częścią powieści. Czytelnik w konkretnych partiach przerywa lekturę tekstu i, dzięki znajomości kodu, dostaje się do „elektronicznej biblioteki”, gdzie konfrontuje świat przedstawiony w słowach z dowodami audiowizualnymi w Internecie, które stawiają jeszcze więcej znaków zapytania i potęgują poczucie halucynacyjnego porządku świata.

W czasie wydarzenia zostaną zaprezentowane dwa fragmenty filmów eksperymentalnych Wojciecha Bruszewskiego: „Radio Ruiny Sztuki – niekończąca się rozmowa o nieskończoności” i „Sonety” w wykonaniu Leona Niemczyka, które ukazują, jak język w sferze pozawerbalnej generuje emocje.

• • •

Wojciech Bruszewski was a pioneer and giant of Polish video art, who became disappointed by the impact of contemporary art and turned to literary forms by the end of his life. His outstanding work will be presented from the perspective of his last polymedial novel “Big Dick”. This will be accompanied by the launching of the chapbook “Anticipatory Obsession” (“Obsesja antycypacyjna”) devoted to his work in new media.

The editors of the chapbook: Mariusz Pisarski and Piotr Marecki, along with contributors Tomasz Załuski and Joanna Ostrowska, read Bruszewski’s work as anticipating new media practices in the field of Polish literature and interpret it via the theories of digital literature. The chapbook was translated by Aleksandra Małecka.

The festival will even include a presentation of a user’s manual for Bruszewski’s monumental, multi-plot novel “Big Dick” that aspires to capture the essence of the 20th century. The book was intended as a daring, impossible, multidimensional story about the last century, which is enhanced by the form of the narrative. It has been described by the author as “documentary fiction” and contains 44 codes that send the reader away to a “digital library”, which consists of a set of coded audiovisual files and photos. The website hosting the library becomes an integral component of the novel. Thus the readers are prompted to interrupt traditional reading and access the digital library, where they can compare the verbal representation with the audiovisual evidence on the internet. But this raises more questions and enhances the impression of a hallucinatory order of the world.

Excerpts from two of Bruszewski’s experimental films will be shown during the festival events: “Radio Ruiny Sztuki – niekończąca się rozmowa o nieskończoności” and “Sonety” (starring Leon Niemczyk, and showing how language transcends words to generate emotions).

Więcej

 

 

18:30-19.00Marta Dzido: powieść hipertekstowa „Matrioszka” / “Matryoshka Doll”, a hypertext novel;

„Matrioszka” – trzy kobiety, dwie historie, jedna krew. W arcypolskim dramacie zepsutych przez alkohol pokoleń spotykają się matka i córka, która wkrótce także zostaje matką, by jej córka gotowa była powtórzyć ten sam scenariusz… Rosyjska matrioszka, zestaw drewnianych lalek, włożonych jedna w drugą, to najlepsza alegoria tej kolistej opowieści, a przeploty i pętle hipertekstu to świetnie w nią wpasowana narracyjna formuła. Rezultatem jest dojrzała, mistrzowska proza, egzystencjalna wstęga Moebiusa, która prawdę życiową zderza z finezją formalną, włączając też w powieściowy dyskurs cyfrowe techniki manipulacji słowem i fabułą.

• • •

“Matryoshka Doll” (“Matrioszka”) – three women, two stories, one bloodline. In a drama that is Polish to the bone, a tale of generations corrupt by alcohol, mother and daughter meet. The daughter soon also becomes a mother, her daughter in turn ready to repeat the same scheme… A Russian matryoshka, a set of wooden dolls, one in the other, is the best allegory for this circular story. The interlacing and looping hypertext in turn, is a perfectly fitted narrative formula. The result – a mature, masterly prose, an existential Moebius strip, that clashes life truth with formal finesse, incorporating into the novel’s discourse digital techniques of word and narrative manipulation.

Więcej / Read more

 

19:00-19:30Piotr Puldzian Płucienniczak: gra literacka „Złe słowa” / “Angry Words”, literary game;

„Złe słowa” (Angry Words”) – gra stanowi propozycję innej metodologii lektury: czytania jako niszczenia. Przy pomocy garści poręcznych wulgaryzmów czytelnik postawiony jest przed radosną koniecznością rozmontowywania monumentalnych tekstów kultury. Przeniesienie mechaniki „Angry Birds” do sfery tekstu jest drogą do nirwany. Projekt bezdyskusyjnie zwyciężył w konkursie na utwór nowomedialny ogłoszonym przez Korporację Ha!art w 2012 roku.

• • •

“Angry Words” (“Złe słowa”) – this game offers a new methodology of reading: reading as destruction. The reader is challenged to disassemble classical texts using a handful of versatile expletives. A transference of the mechanisms used in “Angry Birds” into the textual field is a way to nirvana. “Angry Words” was unanimously voted the best project in the new media contest of Korporacja Ha!art in 2012.

Więcej / Read More

 

19:30-20:30 – chapbook „Polish Cybernetic Poetry. Refresh”.

„Polish Cybernetic Poetry. Refresh” – pierwsza anglojęzyczna publikacja o polskiej poezji cybernetycznej zawiera najważniejsze teksty teoretyczne, manifesty, utwory-grafiki oraz zdjęcia, dokumentujące poetyckie performensy. Cyfrowy chapbook, dostępny za darmo, sygnalizuje etapy rozwoju cyberpoezji: począwszy od powstania grupy KALeKA, przez Perfokartę, po Rozdzielczość Chleba. Przybliżone są także sylwetki artystów, którzy prężnie rozwijają nowy gatunek. „Odświeżenie” ma na celu całościowe spojrzenie na krótką, ale intensywną, historię tego zjawiska, po to, by pobudzić do rozważań nad przyszłością cyberpoezji w Polsce.

• • •

“Polish Cybernetic Poetry. Refresh” – the first English-language publication about the Polish cybernetic poetry includes the most important theoretical texts, manifestos, graphic pieces and photographs documenting poetic performances. The digital chapbook, available for free, indicates the stages of cyberpoetry’s development: from the establishment of the group KALeKA, through Perfokarta, to Rozdzielczość Chleba. It also familiarizes the reader with the most important artists, who actively work to further improve the genre. “Refresh” strives to present a comprehensive review of the short, yet intense, history of the phenomenon, to inspire us to think about the future of the Polish cybernetic poetry.

Więcej / Read more

 

• • •

LITERKI, ul. Berka Joselewicza 21

 

21:00 – Koncert / Concert: Marburg (post punk / sound synthesis / minimalism / postmodern Dadaism): eksperyment dźwiękowy i mierzenie się z częstotliwościami / sound experiment and confrontation with frequencies.

Marburg – duet tworzą RNA-2 i FOQL (Flame of Queen Loana). Ich głównym celem jest eksperymentowanie z dźwiękiem i mierzenie się z częstotliwościami. Silnie związani z estetyką i mentalnością DIY, a przede wszystkim z artystycznym aktywizmem. Słowa kluczowe: post punk, synteza dźwięku, minimalizm i ponowoczesny dadaizm. Dotychczas opublikowali kilka EPek i splitów (Oficyna Biedota). Wkrótce planują kolejne publikacje, w tym 12" winyla w holenderskim Enfant Terrible. Na początku 2014 r. powinny ziścić się plany wydania albumu. Związani z Kolektywem Ebola. http://marburg.bandcamp.com

• • •

Marburg – the duo is composed of RNA-2 and FOQL (Flame of Queen Loana). Their goal is to experiment with sound and frequencies. Closely linked to the DIY mindset and aesthetic qualities and, most of all, to artistic activism. Key words: post punk, sound synthesis, minimalism and postmodern Dadaism. So far they have released several EPs and split albums (at Oficyna Biedota). They are planning other releases, including a 12-inch vinyl record at the Dutch Enfant Terrible Productions. Their plans to release an album will hopefully come true in the beginning of 2014. Marburg is associated with the Ebola Collective. http://marburg.bandcamp.com

 

 

 

Piątek, 4 października 2013 / Friday, 4 October 2013

 

CZUŁY BARBARZYŃCA, ul. Powiśle 11

FAJFER & JOYCE

Moderacja / Chairing: Mariusz Pisarski

 

17:00-17:40 – Hipertekstowa poezja: performans poetycki „Powieki” Zenona Fajfera / Hypertext poetry: Zenon Fajfer’s poetic performance “Eyelids”;

Powieki to naturalna granica między widzialnym a niewidzialnym, między wewnętrznym i zewnętrznym, między Ty i Ja; napisane oryginalną techniką wiersze z tomu „Powieki” zapraszają do przekraczania tej granicy. Otwarcie „Powiek” to niekończąca się podróż w głąb słowa do czegoś poza słowami, meandryczna wędrówka po różnych piętrach świadomości i jeszcze nieuświadomionego, fraktalny labirynt z przesuwającymi się ścianami, który nieustannie Cię obserwuje. Niezależnie czy będziemy czytać wersję drukowaną, czy hipertekstową na ekranie, za każdym razem wyłoni się inny obraz książki, której lektura może odbywać się na nieskończenie wiele sposobów.

„Powieki” ukazały się w maju 2013 roku, nakładem szczecińskiego Wydawnictwa Forma. Prezentacja w ramach Ha!wangardy będzie krakowską premierą książki.

• • •

The eyelids are our natural barrier between the visible and the invisible, between the inner and the outer, between you and me. Zenon Fajfer’s poems, written using a special technique, encourage the reader to cross these barriers. To open eyelids means to set off a journey inside the word towards something beyond words, a wayward wanderings though different levels of consciousness and the (as yet) unconscious, a fractal labyrinth with movable walls that is constantly watching you. No matter if you choose to read the paper book or the hypertextual one on the screen, you will see its different image of this book that can be read in an infinite number of ways.

“Eyelids” (“Powieki”) was published in May 2013 by Forma Publishing House in Szczecin, Poland. The official book launch of “Eyelids” in Kraków will be held at the Havangarde Literary Festival on 4 October.

 

17:45-18:30 – Hipertekstowa proza: prezentacja popołudnia, pewnej historii”Michaela Joyce’a – z autorem rozmawiają tłumacze powieści, Mariusz Pisarski i Radosław Nowakowski / Hypertext fiction: presentation of “afternoon, a story” by Michael Joyce – the author meets his translators – Mariusz Pisarski and Radosław Nowakowski.

Hipertekstowa proza: prezentacja popołudnia, pewnej historii”Michaela Joyce’a – Michael Joyce, jeden z najważniejszych, najbardziej wpływowych i najczęściej omawianych pionierów literatury elektronicznej, o ścisłych związkach z polską kulturą i Polakami. Autor m.in. powieści hipertekstowych „afternoon, a story” (1991, „popołudnie, pewna historia”, wydanie polskie – Korporacja Ha!art, 2010), „Twilight, a Symphony” (1996), sieciowej hiperfikcji „Twelve Blue” (1997), powieści drukowanych „War Outside Ireland” (1982), „Liam’s Going” (2008), tomiku poezji „Paris views” (2012), szeregu książek krytycznych: „Of Two Minds: Hypertext, Pedagogy and Poetics” (1996), „Othermindedness” (2001) and „Moral Tales and Meditations” (2002) oraz autorskich kolaboracji w mediach różnych, od druku po poetycką instalację.

W połowie lat 80. Joyce współtworzył – wraz z Jayem David Bolterem – przełomowy i pionierski software dla pisarzy przyszłości – Storyspace, który był odpowiedzią na twórcze zadanie napisania powieści, która zmieniać się będzie z każdą nową lekturą. Powieścią tą było „popołudnie. pewna historia”: najszerzej omawiany przykład literackiego hipertekstu i literatury cyfrowej w ogóle. Śladem Michaela Joyce’a podążyli w latach 90. kolejni autorzy, tworząc w ten sposób tzw. szkołę Storyspace.

Podczas festiwalowego spotkania, które poprowadzi Mariusz Pisarski, rozmawiać będziemy o historii i o przyszłości literatury tworzonej i odczytywanej na ekranach komputerów, oraz o tym, jak eksperymenty z literaturą komputerową wpływają na progresywną literaturę drukowaną.

• • •

Hypertext fiction: presentation of “afternoon, a story” by Michael Joyce – Michael Joyce is one of the most important, influential, and most frequently discussed pioneers of electronic literature. He also has a close relationship with the culture and people of Poland. Joyce is the author of hypertext novels such as “afternoon: a story” (Published in Poland as “popołudnie, pewna histora” by Korporacja Ha!art, 2010), hyperfiction “Twilight, a symphony” (1996), an Internet hyperfiction “Twelve Blue” (1997), printed novels such as “War Outside Ireland” (1982) or “Liam’s Going” (2008), a book of poetry – “Paris views” (2012), a range of critical texts like “Of Two Minds: Hypertext, Pedagogy and Poetic” (1996), “Othermindedness” (2001) and “Moral Tales and Meditations” (2002), as well as authorial collaborations in different media, from print to poetic installation.

In mid-80s, Joyce was the co-author – along with Jay David Bolter – of the pioneering, breakthrough software for the writers of the future – Storyspace. It was the answer to the creative task of writing a novel that would change with every subsequent reading. The novel in question was “afternoon, a story”: the most widely discussed example of literary hypertext and digital literature. Subsequent authors have followed in Joyce’s footsteps throughout the 90s, constituting the so-called Storyspace School.

During the festival meeting lead by Mariusz Pisarski, we will discuss the history and future of literature created and read on the computer screen. We will also consider the influence of experiments with computer literature on progressive printed literature.

Więcej

 

• • •

CZUŁY BARBARZYŃCA, ul. Powiśle 11

RADYKALNI: AUTORZY 40. NUMERU HA!ARTU / THE RADICALS: CONTRIBUTORS TO ISSUE 40. OF THE HA!ART MAGAZINE

Moderacja / Chairing: Katarzyna Bazarnik & Zenon Fajfer

 

18:30-18:50Michael Joyce i Carolyn Guyer: „Nici i wątki: dotykowość i czasowość form poetyckich ograniczonych regułami formalnymi”, mutimedialna prezentacja wiersza wizualnego / Threads and lines: the tactility and temporality of constraint-based poetic forms”, a multimedia presentation of a visual poem;

„Nici i wątki: dotykowość i czasowość form poetyckich ograniczonych regułami formalnymi” (“Threads and lines: the tactility and temporality of constraint-based poetic forms”) – jeśli wiek dwudziesty można kojarzyć ze złotymi latami form literackich i artystycznych tworzonych w oparciu o narzucone ograniczenia formalne, to na początku kolejnego stulecia dzięki mediom cyfrowym i społecznościowym pojawiły się nieskończone możliwości. Rozwój tych mediów pokazuje jednak, że nawet to, co nieskończone, ma swoje ograniczenia: są nimi sposoby pojmowania – percepcyjny, poetycki i wreszcie psychologiczny – mocno związane z wzorcami kodowania, kryjącymi się nawet za, zdawałoby się, najbardziej transparentnym interfejsem lub grą komputerową. Nasz projekt dla numeru 40. magazynu „Ha!art”, zatytułowany „Dłużej niż w rok” / “More Than A Year”, podąża za nićmi czasu poprzez stare wzorce poetyckich, percepcyjnych i psychologicznych kodowań, co – jak mamy nadzieję – wywołuje emocję określaną przez Katarzynę Bazarnik i Zenona Fajfera jako „bezinteresowna radość”.

• • •

“Threads and lines: the tactility and temporality of constraint-based poetic forms” – if the twentieth century may be thought of as the heyday of constraint-based literary and artistic forms, the twenty-first has begun under an aura of infinite possibility with the emergence of digital and social media. Yet, as developments within the latter demonstrate, even the infinite is constrained by modes of understanding from the perceptual to the poetical to the psychological which have a deep affinity to the patterns of encoding which underlay even the seemingly most transparent interface or computer game. Our project for “Ha!art” 40, “Dłużej niż w rok” / “More Than A Year”, follows the threads of time through older patterns of poetical, perceptual, and psychological encodings, hopefully in the process evoking what Katarzyna Bazarnik & Zenon Fajfer call “gratuitous joy”.

 

18:50-19:00 – Mini-wykład multimedialny o poezji i liberaturze tajwańskiej: Hsia Yu i Wei-Yun Lin-Górecka, przedstawia Katarzyna Bazarnik / Mini-lecture on Taiwanese poetry and liberature: Hsia Yu & Wei-Yun Lin-Górecka, presented by Katarzyna Bazarnik;

Mini-wykład multimedialny o poezji i liberaturze tajwańskiej: Hsia Yu i Wei-Yun Lin-Górecka – Katarzyna Bazarnik przedstawi twórczość dwóch współczesnych poetek tajwańskich, sięgających po techniki kolażu, miksowania mowy potocznej ze stylem wysokim, a także języka z wizualnymi środkami wyrazu. Zarówno Hsia Yu, jak i Wei-Yun Lin-Górecka w niektórych swoich książkach zbliżają się do poetyki liberatury, wykorzystując fizyczne formy utworów do uzupełniania treści.

• • •

Mini-lecture on Taiwanese poetry and liberature: Hsia Yu & Wei-Yun Lin-Górecka – Katarzyna Bazarnik will present the ready-made poetry found on the “crossroads” by Wei Yun Lin-Górecka and her Polish translations of the hardcore Taiwanese poet Hsia Yü. These two contemporary poets resort to the techniques of verbal and visual collage, mixing colloquial speech with lofty style. In some of their works they both demonstrate an affinity with the poetics of liberature, using the physical form of their poems to complement their content.

 

19:00-19:30 – Aleatoryczne czytanie fragmentów powieści słoweńskiego pisarza, Bojana Meserko, „69, a ty o tym pojęcia nie masz” („69; a ti o tem pojma nimas”) / An aleatoric reading of fragments from the Slovenian writer, Bojan Meserko, “69, and you have no idea about it” (“69, a ty o tym pojęcia nie masz”);

„69, a ty o tym pojęcia nie masz” („69; a ti o tem pojma nimas”) – słoweński pisarz, Bojan Meserko, zwany „słoweńskim Beckettem”, przeczyta wylosowane na chybił trafił strony z powieści „69, a ty o tym pojęcia nie masz” („69; a ti o tem pojma nimas”, 2006). Gra przypadku jest wpisana w koncepcję tej powieści, bo przypadkowo usuniętej kartki brakuje w każdym egzemplarzu powieści – nic dziwnego, bowiem jest to kolejna prezentowana przez Ha!art „powieść do składania”, w której z fragmentów dosłownie włożonych w ramki książki można poskładać 267! możliwych ścieżek narracji.

• • •

“69, and you have no idea about it” (“69; a ti o tem pojma nimas”) – Slovenian writer, Bojan Meserko, known as “the Slovenian Beckett” will read randomly selected loose pages from “69; a ti o tem pojma nimas” (“69, and you have no idea about it”, 2006). Playing with chance is inscribed in the concept of this novel as a randomly selected page has been removed from each copy of the whole print run. No wonder since it is another of “books-in-the-box” novels presented by Ha!art. It loose pages can be read in as many as 267! possible ways, forming as many as 26! possible stories.

 

19:30-20:00Peter Waugh: „spectrum on grey and spectrum”, performatywne wiersze wizualne / “spectrum on grey and spectrum”, performative visual poems;

„spectrum on grey and spectrum” – Peter Waugh, mieszkający w Wiedniu brytyjski poeta eksperymentalny, przedstawi swoje eksperymentalne wiersze w zaskakujących wersjach sonorycznych, w tym „spectrum on grey and spectrum” opublikowane w specjalnym, radykalnym 40. numerze magazynu „Ha!art”. Artysta recytuje i równocześnie gra na drumli, przekształcając na scenie wiersze wizualne w hipnotyczne, oszałamiające realizacje na głos i instrumentalne improwizacje towarzyszących mu muzyków.

• • •

“spectrum on grey and spectrum” – an experimental British poet based in Vienna, will give a cool performance of his visual pieces, including “spectrum on grey and spectrum” published in 40 radical issue of “Ha!art” magazine, transforming them into enchanting, mesmerizing sound poems. His performance will be accompanied by improvised live music, including Peter reading and playing the Jewish harp at the same time (amazing!).

 

• • •

LITERKI, ul. Berka Joselewicza 21

 

21:30 – Koncert / Concert: Shinsuke Takasaki: poezja wizualno-dźwiękowa. Wprowadzenie: Katarzyna Bazarnik / audiovisual poetry. Introduction: Katarzyna Bazarnik.

Shinsuke Takasaki – zaprezentuję niektóre z wierszy opublikowanych w numerze 40. magazynu „Ha!art” wraz z nagraniami szumów i głosów.

• • •

Shinsuke Takasaki – I will present some of the poems from “Ha!art” 40, with recorded sounds of noise and voices.

 

 

 

Sobota, 5 października 2013 / Saturday, 5 October 2013

 

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / MOCAK Museum of Contemporary Art in Kraków, ul. Lipowa 4

LITERATURA GRAFICZNA / GRAPHIC LITERATURE

 

13:00-14:00 – Premiera „Opowieści graficznych” Juliana Antoniszczaka z udziałem: Sabiny Antoniszczak, Malwiny Antoniszczak, Ryszarda Antoniszczaka oraz Jakuba Woynarowskiego. Prowadzenie: Piotr Marecki, Andrzej Robak. / Premiere of “Graphic Stories” by Julian Antoniszczak with the participation of: Sabina Antoniszczak, Malwina Antoniszczak, Ryszard Antoniszczak and Jakub Woynarowski. Hosts: Piotr Marecki, Andrzej Robak.

„Opowieści graficzne” – unikatowe historie obrazkowe, stworzone przez Antonisza na przestrzeni czterdziestu lat w różnych momentach jego życia, stanowią bezcenne uzupełnienie twórczości artysty. Książka odzwierciedla różnorodność tematów i technik narracyjno-graficznych stosowanych przez autora – poczynając od młodzieńczej, 64-stronicowej próby „Przygody Hitlera” z 1954 roku, przez obszerny scenopis obrazkowy do niezrealizowanego filmu „Pierony” (lata 70.), aż po liczący dwadzieścia dwie strony fotokomiks „Jak powstało Muzeum Filmu Non-Camera” (1984 r.). Wszystkie wymienione realizacje stanowią świadectwo nieprzeciętnej wyobraźni, znakomitego zmysłu obserwacji i surrealistycznego poczucia humoru, wspartych inwencją formalną, widoczną w wykorzystaniu przez artystę szerokiego arsenału środków plastycznych. „Realizacja filmów eksperymentalnych metodami grafiki artystycznej poprzez odbijanie grafik bezpośrednio na taśmie filmowej z pominięciem kamery filmowej jest szansą na stworzenie filmu będącego autentycznym dziełem sztuki” – pisał artysta w swoim „Manifeście artystycznym grupy twórczej Non-Camera” z 1977 roku. W wyniku interwencji autora film – jako unikatowy obiekt – zyskuje rangę obiektu sztuki, a sama taśma filmowa nabiera cech „hipergęstej” sekwencji grafik, w której rozbity na fazy ruch budzi skojarzenia z narracją komiksową. Tego rodzaju podejście do materii filmowej pozwala wpisać Antonisza nie tyle do grona „filmowców”, co raczej intermedialnych, awangardowych artystów, traktujących swoje kinematograficzne realizacje jako część większego, interdyscyplinarnego (lub postdyscyplinarnego) projektu.

• • •

“Graphic Stories” (“Opowieści graficzne”) – these unique graphic stories created by Antonisz throughout forty years, in different moments of his life, constitute an invaluable addition to the work of the artist. The book mirrors the variety of subjects and graphic narrative techniques used by the artist – beginning with the juvenile 64-page long exercise “Przygody Hitlera” (“The Adventures of Hitler”) from 1954, through the voluminous storyboard of the unrealized film “Pierony” (1970s), to the 22-page fotocomic “Jak powstało Muzeum Filmu Non-Camera” (“How the Museum of Non-Camera Film Came into Being”) (1984). All these works are a testimony to the author’s outstanding imagination, excellent observational skills and surrealistic sense of humor, backed by formal inventiveness, visible in the author’s use of a wide palette of artistic methods. In the 1977 manifesto of the artistic group Non-Camera the artist wrote: “Making films with experimental graphic methods that introduce the graphic art immediately on film tape, bypassing the use of the film camera, is an opportunity to create a film that is an authentic work of art”. Through the artist’s intervention the film – becoming a unique object – is elevated to the status of a work of art, and the film tape itself takes on the characteristics of a “hyperdense” graphic sequence, in which the motion broken into phases is reminiscent of comic book narration. This type of approach to the field of film allows us to place Antonisz not among filmmakers, but among avant-garde intermedia artists, who treat their film works as part of a greater, interdisciplinary (or postdisciplinary) project.

Więcej

 

• • •

ARTETEKA WBP W KRAKOWIE, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego / entrance from Szujski street)

LIBERACKIE PREMIERY FESTIWALU / LIBERATURE – BOOK LAUNCHES

Moderacja / Chairing: Piotr Marecki & Katarzyna Bazarnik

 

16:00-16:30 – Performatywne czytanie fragmentów mini-powieści Dariusza Orszulewskiego „Jezus nigdy nie był aż tak blady” / A performative reading from Dariusz Orszulewski’s mini-novel “Jesus has never been so pale so far”;

„Jezus nigdy nie był aż tak blady” – bohater i zarazem narrator mini-powieści Dariusza Orszulewskiego „Jezus nigdy nie był aż tak blady” wpada na pomysł, jak zaoszczędzić na świętach Bożego Narodzenia: zamierza wysłać żonę z córeczką na wieczerzę wigilijną do sąsiadów, a samemu udać się w charakterze niespodziewanego gościa do przypadkowego domu. Ma też mnóstwo innych pomysłów – na przyrządzanie ryby i urządzanie życia. Czytając jego obsesyjnie powtarzany monolog, wydrukowany na nierozciętych kartkach, orientujemy się, że zna się dobrze nie tylko na filetowaniu karpia, ale i na oprawianiu innych istot. Jednak by dotrzeć do wnętrza książki i do wnętrza opowieści, czytelnik również zostanie zmuszony do sięgnięcia po nóż.

• • •

“Jesus has never been so pale so far” – the hero and narrator (in one) of Dariusz Orszulewski’s novel “Jezus nigdy nie był aż tak blady” (“Jesus has never been so pale so far”) comes up with an idea to save on Christmas expenses. To do this he decides to send his wife and little daughter to gatecrash their neighbors’ Christmas Eve dinner. He himself goes to a random stranger’s house to act as the unexpected Christmas guest. In fact, he comes up with many ideas: for example, how to spice up your traditional Christmas fish or your life. While reading his obsessive monologue, printed on uncut pages, you can come to a conclusion that the hero is an expert not only in slicing fish but also other beings. But if you want to get to the heart of the story and to the heart of the book, you need to grab a knife, too!

Więcej / Read more

 

16:30-17:00„Antologia” Roberta Szczerbowskiego: prezentacja projektu „Księgi totalnej” / “The Anthology” by Robert Szczerbowski: presentation of the project of a “Total Book”;

„Antologia” Roberta Szczerbowskiego obejmuje trzy różne teksty: „Księgę żywota”, „Kompozycje” oraz „Æ”, tekst bez tytułu, wydany w formie papierowej oraz istniejący jako hipertekst do czytania w sieci. Twórczość Szczerbowskiego podporządkowana jest niemal w całości zasadzie symulacji. „Kompozycje” to zbiór najwcześniejszych, krótkich opowiadań o różnej, często parabolicznej i surrealistycznej treści, połączonych wspólną zasadą formalną: każde z nich kompozycyjnie odpowiada jakiejś formie muzycznej (fuga, kantata, preludium itp.). Wielostylistyczna „Księga żywota”, wydana z pominięciem nazwiska autora, sugeruje czytelnikowi, że jest dziełem zbiorowym i że została napisana przez wszystkich pisarzy wszechczasów. Z kolei „Æ” to tekst o cechach zbliżonych do słownika, pozbawiony nawet tytułu. Jest to jakby samopis, powstały bez udziału autora osobowego. W formie cyfrowej odrywa się od papierowego nośnika i przybiera postać elektronicznego hipertekstu. Zatem prezentowana w ramach Festiwalu „Antologia” zawiera cykl utworów ukazujących konsekwentną drogę literackiego rozwoju autora, rozpoczynającą się od form stosunkowo tradycyjnych aż po rozpuszczające się, zdematerializowane i zmienne universum tekstu.

• • •

Robert Szczerbowski’s “The Anthology” (“Antologia”) includes “Księga żywota”, “Kompozycje”, and “Æ”, an untitled and anonymous text, which also exists as an electronic hypertext accessible on-line. Szczerbowski’s works are almost entirely subject to the principle of simulation. “Kompozycje” is a collection of his earliest short stories with varied, often parable-like or surreal content, linked by a common formal principle: in terms of composition, each story corresponds to a certain musical form (such as fugue, cantata, and prelude). The multistylistic, polyphonic “Księga Żywota”, published as an authorless narrative, suggests to the reader that it is a collective work, written by all authors of all times. “Æ”, in turn, untitled and resembling a dictionary, is a sort of a self-generating textual machine that emerged without an intervention of a human author. In its digital form, it draws away from the paper medium and assumes the form of electronic hypertext.

Thus “The Anthology” presents a consistent progression of the author’s literary development, commencing from fairly traditional literary forms and developing into a dissolved, disembodied, fluctuating textual universe.

Więcej

 

17:00-17:30„Raport o stanie Liberlandii” – po hipertekstowym państwie literatury oprowadza autor, Radosław Nowakowski. / “LIBERLAND – a report on the condition of the country” – the author, Radosław Nowakowski, gives a tour of his literary hypertext state.

„Raport o stanie Liberlandii” – LIBERLANDIA jest państwem o ustroju hipertekstowym. Powstała kilka lat temu i powoli się rozwija. Naprawdę powoli. Nie ma jednak co się spieszyć, bo i do czego? (O, to całkiem interesujące pytanie, na które również spróbuję odpowiedzieć w raporcie.)

LIBERLANDIA budowana jest od podstaw. Używając tego określenia mam na myśli nie tylko system komunikacyjny, infrastrukturę czy urzędy, lecz także (a może przede wszystkim) niebo, horyzont, park, las, pustynię, ocean, plażę, sztukę i różne inne rzeczy naprawdę podstawowe.

Zatem raport będzie próbą przedstawienia tego, co już powstało i tego, co dopiero ma powstać. Czasami jest miło snuć wizje i mamić siebie i innych fantazyjnymi projektami.

LIBERLANDIA jest także utworem hipertekstowym. Jest opisem państwa o ustroju hipertekstowym. Jest to opis, który jest tym, co opisuje. Zaś państwo jest tylko opisem państwa.

Jest czy ma być, czy chciałoby być?

To są bardzo podstawowe pytania, na które też trzeba spróbować odpowiedzieć.

Do LIBERLANDII można wejść-wlecieć-wjechać-wpłynąć z czterech stron (czy są to strony? czy Liberlandia ma strony? a jeśli ma, to ile? – oto kolejne pytania):

www.liberlandia.net
www.liberlandia.org
www.liberlandia.com
www.liberlandia.eu

• • •

“LIBERLAND – a report on the condition of the country” – LIBERLANDIA (or LIBERLAND) is a hypertextual state. It was created a few years ago and has been developing slowly ever since. By slowly I mean really slowly. But one needn’t hurry. What for? (Oh yes, this is a very pertinent question which I will also address in my report then).

LIBERLANDIA is being built from scratch. To say that really means “from zero” as I had to start not only with transportation, communication, infrastructure, offices but also (if not first of all) with the sky, the horizon, a park, a forest, a desert, the ocean, a beach, art and so on, including many other, really basic things.

So my report will be an attempt at presenting what has already been done, and what is going to be done. Sometimes it is nice to dream and delude oneself and others with fantastic projects, isn’t it?

LIBERLANDIA is also a hypertextual work. It is a description of a state whose political system can be defined as hypertext. This is a description that is tantamount to what it describes. So the state is only a description of a state. Is it? Or should it be? Or does it aim to be that?
These are very basic questions that also beg not only question but answers.

LIBERLANDIA can be entered-approached-penetrated-surfed into from four different sites (or is it sides? Does Liberlandia have sides? Or pages? And if so, how many? – these are further questions):

www.liberlandia.net
www.liberlandia.org
www.liberlandia.com
www.liberlandia.eu

 

• • •

ARTETEKA WBP W KRAKOWIE, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego)

LITERATURA CYFROWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / DIGITAL OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

 

18:00-18:30Zuzana Husárová & Ľubomír Panák: „Enter: in’ Wodies”, interaktywny performance łączący tekst i nowe media / “Enter:in’ Wodies”, an interactive performance with text and new media;

„Enter: in’ Wodies” (http://projects.delezu.net/enterin-wodies/) to intermedialny, interaktywny performance, w trakcie którego artysta wchodzi w interakcję ze swoim dziełem za pomocą czujnika ruchu Kinect. Myślą przewodnią projektu jest wyobrażenie sobie osoby, której wnętrze pragnęłoby się czytać. Program reaguje na ruchy dłoni artysty.

Doświadczanie tego intermedialnego i interaktywnego projektu obejmuje czytanie, patrzenie, słuchanie i ruch. Projekt wykorzystuje technologię mediów oraz trójwymiarowy czujnik ruchu, który skanuje osobę wchodzącą w interakcję. Materiały wizualne przedstawiające tkanki pobrano ze stron internetowych poświęconych medycynie, a podkład dźwiękowy składa się z kilku warstw dźwiękowych naśladujących odgłosy wydawane przez narządy. Intermedialność projektu jest wynikiem współpracy systemów znaków, która nadaje znaczenie wnętrzu ludzkiego ciała dzięki poetyce jego części.

„Enter: in’ Wodies” ma na celu problematyzację alternatywnych „granic” między tym, co wyobrażone a wirtualne, między dwojgiem ludzi, między tym, co wewnątrz a tym, co na zewnątrz. Do wirtualnego ciała wchodzi się poprzez interakcję, czyta się je we fragmentach, obserwuje, nasłuchuje, a następnie opuszcza. Projekt ten bada poetykę ciała, reprezentowaną przez współpracę mediów. Problematyzuje pojmowanie słów jako „mostów” prowadzących w głąb wyobraźni, traktując je jako materiał, który można odkryć we wnętrzu danej osoby. Projekt pozwala na zrozumienie poetyki człowieka poprzez zapewnienie przestrzeni dla interakcji, wyobraźni i doświadczenia artystycznego na granicy estetyki i biologii.

Zuzana wykona tekst, a Ľubomir wejdzie w interakcję z dziełem.

• • •

“Enter:in’ Wodies” (http://projects.delezu.net/enterin-wodies/) is an intermedial interactive performance, where the performer interacts with the work via motion sensing input device Kinect. The main idea is to imagine the person, whose interior one would desire to read. The programe responds to the movement of performer’s hands.

The reading of this intermedial and interactive project requires reading, watching, hearing, moving. It uses media technology and a 3D sensor to scan the interactor. The visual material of tissues was taken from medical websites, the audio component consists of several sound layers simulating the sound of organs. The intermediality lies in the collaboration of the sign systems to deliver the meaning of the inside of the human body through the poetics of its parts.

“Enter:in’ Wodies” wants to question the alternative “boundaries” between the imaginary and the virtual, between two humans, between the inside and the outside. The virtual body is entered through the interaction, is read in fragments, watched, heard and finally left. This project examines the body’s poetics represented by the cooperation of media. It questions the notion of words as “bridges” into the imagination, and treats the words as a material that you unveil in a person’s interior. This piece allows grasping of the poetics of a human by providing the space for interaction, imagination and the artistic experience on the border between aesthetics and biology.

Zuzana will perform the text, Ľubomír will interact with the work.

 

18:30-19:00Natalia Fedorova: Russian Electronic Literature”, pokaz, czytanie i performans / Russian Electronic Literature”, screening, reading and performance.

„Rosyjska Literatura Cyfrowa” (pokaz, czytanie i performans) – rosyjska literatura cyfrowa może czerpać z bardzo bogatej tradycji: książek futurystów, twórczości braci Strugackich, ASCII artu i rosyjskich chatbotow. Choć najwięcej pisze się o hipertekście, do najpopularniejszych obecnie form należą poezja flashowa, questy (Interactive Fiction) i instalacje tekstowe. Kolekcja Rosyjskiej Literatury Cyfrowej w bazie ELMCIP Knowledge Base (tworzonej przez zespół zajmujący się badaniem literatury cyfrowej na Uniwersytecie w Bergen) jest miejscem, gdzie po raz pierwszy dochodzi do spotkania wszystkich tych grup, ponad podziałami geograficznymi i ideologicznymi.

• • •

“Russian Electronic Literature” (screening, reading and performance) – Russian electronic literature has a rich tradition to build on: futurist books, Strugstsky brothers fiction, ASCII art and chatterbots. Although, hypertext is most written about, Flash poetry, quests (IF) and textual installations prove to be the most popular today. Russian Electronic Literature Collection in the ELMCIP Knowledge Base (Electronic Literature Research group in UIB) is the first place, where all these communities separated ideologically and geographically are composed together.

 

• • •

LITERKI, ul. Berka Joselewicza 21

CYBERPOEZJA / CYBERPOETRY

 

21:00-22:00Leszek Onak: „Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory)” / “A landscape of meaning #1 (a piece for the internet and four projectors)”;

„Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory)” – instalacja multimedialna „Krajobraz znaczenia #1” zadaje pytania o pozycję człowieka w nowej sytuacji cywilizacyjnej, w której istotną rolę odgrywa technologia, która przestała być tylko nośnikiem, a stała się współtwórczynią informacji.

Prezentacja składa się z czterech różnych projekcji pokazywanych symultanicznie w jednym pomieszczeniu. Animacje opierają się na algorytmach zaciągających z internetu wybrane treści, które są wyświetlane w taki sposób, że na czterech ścianach tworzą się swoiste krajobrazy utkane ze słów i zdań. Powstały w wyniku pomieszania komunikatów wizualnych i muzycznych szum odzwierciedli relację Człowiek – Internet.

• • •

“A Landscape of Meaning #1 (a piece for the internet and four projectors)” (“Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory)”) – the multimedia installation “A Landscape of Meaning #1” poses questions about the position of man in new cultural circumstances in which technology, as a major shaping agent, has transformed from a mere carrier of information into its co-author.

The presentation comprises four different projections shown simultaneously in one room. The animations are based on algorithms importing content from the Internet, which is then projected on the walls, resulting in the appearance of landscapes made of words and sentences. Noise created by mingling of visual and musical messages will reflect the relationship between the Human Being and the Internet.

Więcej / Read more

 

22:00 – Koncert / Concert: Porcje Rosołowe vs Łukasz Podgórni (experimental / noise / glitch): „Skanowanie balu” / “Skanowanie balu”.

„Skanowanie balu” – wydarzenie rozgrywa się w sferze audio i wideo, ta pierwsza obsługiwana jest przez Mateusza Wysockiego i Lecha Nienartowicza (Porcje Rosołowe), którzy improwizują na bazie zarejestrowanego z Łukaszem Podgórnim materiału, stanowiącego niezwykle nerwowy dialog między postcyfrową muzyką duetu i poezją cybernetyczną recytowaną przez syntezatory mowy.

Muzykę uzupełniają opierające się na losowości wizualizacje generowane za pomocą skryptów i nieprzewidywalnych ruchów kursora, odsłaniających alternatywne wersje recytowanych tekstów poetyckich.

• • •

“Skanowanie balu” (“Scanning the Ball”) – an audiovisual event; the audio sphere is managed by Mateusz Wysocki and Lech Nienartowicz (Porcje Rosołowe), who improvise to audio footage recorded by Łukasz Podgórni, creating a very tense dialogue between the postdigital music of the duet and cybernetic poetry recited by synthesizers.

The musical layer is complemented by visualizations, which are randomly generated by scripts and cursor movements and present alternative versions of the recited poetic texts.

Więcej

 

 

• • •

Miejsca wydarzeń / Venues:

Czuły Barbarzyńca, ul. Powiśle 11: facebook.com/czuly.krakow

Literki, ul. Berka Joselewicza 21: facebook.com/literki

Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego): facebook.com/MalopolskiOgrodSztuki

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4: facebook.com/mocakkrakow

• • •

Projekt Petronela Sztela      Realizacja realis

Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w naszej polityce prywatności.

Zgadzam się na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information