ii

Według Tenzina Wangyala Rinpocze, autora przełożonej na język polski książki „Tybetańska joga snu i śnienia”, wyróżnia się cztery rodzaje ćwiczeń, które mają przygotować adepta do doświadczenia świadomego snu. Należą one do praktyk podstawowych wykonywanych w ciągu dnia.