Tekst i kod: Nick Montfort
Tłumaczenie z angielskiego: Aleksandra Małecka

Strona, dzięki bardzo prostemu skryptowi JavaScript, generuje różne historie losując wybrane zdania ze stałej listy. Odśwież, by otrzymać inną wersję opowieści. Proces generowania utworu został pierwotnie zaimplementowany w Pythonie: przez_park.py

English · Español · Русский

Przez Park